Välkommen till Brf Pumpans hemsida.

Styrelsen har möten regelbundet, cirka en gång per månad. Har du några förslag eller synpunkter, kontakta någon i styrelsen eller via mail, styrelsen@brfpumpan.se.