Välkommen till Brf Pumpans hemsida.

Styrelsen har möten regelbundet, cirka en gång per månad. Har du några förslag eller synpunkter, kontakta någon i styrelsen för att få med ditt ärende till nästa möte.

Nästa möte inträffar tisdag 9 februari 2021.