Asfaltering och p-platser 15 jun – 30 jun 2015

Asfaltering av gångvägar och parkeringsplatser

Med start måndag 15 juni kommer föreningen påbörja ett asfalteringsarbete på vår gård i syfte att förbättra de gång- och cykelvägar som finns på tomten.

I samband med detta kommer det även skapas en p-plats utanför respektive hus som specifikt är tänkt att ska användas av personer som i sin tjänsteutövning behöver parkera nära våra hus (t ex hantverkare och hemtjänst).

Dessutom kommer tre nya p-platser att skapas för uthyrning till boende i föreningen. Dessa platser kommer att placeras i anslutning till garagelängan närmast våra hus.

Asfalteringsarbetet förväntas bli klart vid månadsskiftet juni-juli.

/Styrelsen