Valberedning och Styrelsen

För dig som är intresserad av att kandidera till styrelsen verksamhetsåret 2017/18, eller har förslag på någon annan boende i föreningen som är lämplig, får gärna ta kontakt med någon i föreningens valberedning.

Valberedningen består av:
Rita Löfling, hus 101 (sammankallande)
Britta Bäcklund, hus 99
Peder Zettergren, hus 103

/Styrelsen