Nya styrelsen 2017/18

Nu har den nya styrelsen valts. Den består av:

Brf Pumpans styrelse verksamhetsår 2017/18

Ordinarie ledamöter:

Jonny Eliasson
Barbara Wilk D’Elia
Roland Löfling
Ewa Dagnesjö
Sofie Lind
Ove Henriksson

Suppleanter:

Björn Nordqvist
Erik Margaronis