Målning av fönsterkarmar, 2017-2018

Styrelsen vill redan nu lyfta fram ett större projekt, i form av utvändig målning av fönsterkarmar, kommer att påbörjas i vår/sommar. Föreningen har ansvar för det utvändiga underhållet av fönsterkarmarna, och nu är det hög tid att måla dessa för att kunna hålla dem i gott skick. Troligen kommer vi inte måla fönster i alla tre husen detta år, utan projektet blir sannolikt tvåårigt, med målning 2017-2018.

Beträffande målning på fönstrens insida, d v s inne i lägenheten, ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för detta. Ambitionen är dock att medlemmarna skall erbjudas en möjlighet att göra en egen beställning av fönsterkarmsmålning inomhus, i anslutning till att det företag som anlitas utför det utvändiga arbetet.

/Styrelsen