Målning av sop- och cykelrum v27-30, 2017

Det kommer att utföras målning av de soprum och cykelförråd som finns i direkt anslutning till entréportarna till respektive hus. Under de perioder när målning sker, så kommer dessa utrymmen inte kunna användas.

Följande tidplan gäller:
Soprummet i hus 99 är avstängt för målning i vecka 27 (med start fredag 3/7)
Soprummet i hus 101 är avstängt för målning i vecka 28 (med start måndag 10/7)
Soprummet i hus 103 är avstängt för målning i vecka 29 (med start måndag 17/7)

OBS! Under den tid som målningen utförs i ett hus, hänvisas boende att använda något av de andra två soprummen som finns i föreningen.

Cykelrummen (d v s rummen för cykelförvaring inomhus -alldeles vid entréerna) kommer att målas om under vecka 30 (med start måndag 24/7). Under tiden målning pågår kommer cykelrummen inte kunna användas, utan dessa rum måste vara helt tomma.

OBS! Ansvaret för att flytta ut cykeln ligger på respektive cykelägare. Eventuella kvarvarande cyklar efter söndag 23/7 kommer att flyttas av föreningen till annan förvaring.