Målning av fönsterkarmar hus 101/103, 2018

Föreningen har anlitat företaget Andrés måleri för att genomföra fönstermålning. Dessa kommer att utföra utvändig målning av fönsterkarmar tillhörande samtliga lägenheter i hus 101 och 103. Genomförandet av målningen görs från insidan. Målarna kommer således stå inne i lägenheterna och måla på utsidan av fönstren.

Utifrån föreningens stadgar så ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen att åtgärda målning på utsidan av fönstret, medan det ligger på varje enskild medlem/boende att beställa och betala för målning som görs på insidan av fönstret (in mot lägenheten). För att smidigt kunna få målning utförd på båda sidor av fönstret, och dra nytta av att firman som redan finns på plats, skall man kontakta Andrés måleri ang. detta några veckor innan arbetet börjar.

Mer information om detta kommer att lämnas till alla i hus 101 och 103.