Bredbandsbolaget och Telenor. maj, 2018

Föreningen har sedan ett flertal år tillbaka ett gruppavtal med Bredbandsbolaget som rör bredbandstjänster och fast telefoni. Avtalet innebär att det är föreningen som står för dessa månadskostnader, inte de enskilda hushållen som tillhör föreningen. Konceptet innebär samtidigt att den totala kostnaden för dessa tjänster blir kraftigt reducerade jämfört med om hushållen själva skulle betala med egna avtal.

Utifrån att Bredbandsbolaget och Telenor nyligen meddelat att de gått samman så kommer föreningens gruppavtal framöver istället vara tecknat med Telenor som motpart. Innehållet i det gruppavtal föreningen har kring bredbandstjänster kommer inte påverkas på något sett utifrån detta, utan den stora förändringen för föreningen är att Telenor numera är vår avtalsmotpart.

Som hushåll kan du påverkas olika utifrån om du t ex använder e-postadress genom Bredbandsbolaget, eller om du har avtal på tilläggstjänster från Bredbandsbolaget utöver föreningens gruppavtal.

Läs mer på Telenors hemsida, eller ring 020-222 222