Container på Pumpans tomt

Under perioden fredag 17 januari 2020 – måndag 27 januari 2020 så kommer en container vara placerad mellan hus 99 och hus 101. Detta är en container där ”lite allt möjligt” kan slängas, och är tänkt som en service för boende i våra tre hus.

Under 2020 planeras ytterligare två tillfällen där vi har container på plats – en gång i maj, och en gång i månadsskiftet augusti/september 2020.