Ny period med container!

Sedan förra helgen har föreningen ånyo container placerad på vår tomt – där ”allt möjligt kan slängas”. Containern står mellan hus 99 och hus 101.

Nuvarande plan innebär att containern tas bort måndag 1 februari 2021.

Under året planeras två ytterligare tillfällen då container placeras ut – i maj, respektive augusti/september.

/Styrelsen