Renovering av tvättstugorna

Under perioden 21-28 februari (vecka 8) stängs tvättstugan i hus 101 av

Renovering av korridoren mellan trapphuset och tvättstugan ska ske. Boende hänvisas under tiden till tvättstugan i hus 103.

Den 28 februari (vecka 9) stängs tvättstugan i hus 103 av

Renovering av såväl korridor mellan trapphus och tvättstugan samt ytskikt i själva tvättstugan kommer att ske. Tvättstugan beräknas vara stängd större delen av mars. Boende hänvisas under tiden till tvättstugan i hus 101.