Författare: brfpumpan

Datum för årsstämma 2021!

Styrelsen har satt ett preliminärt datum för vårens årsstämma, i form av söndag 18 april 2021.

Liksom ifjol är tanken att årsstämman – p g a pandemin – genomförs utomhus på föreningens tomt.

Mer information kommer närmare årsmötesdagen!

/Styrelsen

Ny period med container!

Sedan förra helgen har föreningen ånyo container placerad på vår tomt – där ”allt möjligt kan slängas”. Containern står mellan hus 99 och hus 101.

Nuvarande plan innebär att containern tas bort måndag 1 februari 2021.

Under året planeras två ytterligare tillfällen då container placeras ut – i maj, respektive augusti/september.

/Styrelsen

Radonmätningar pågår sedan vecka 3

Med start 18 januari 2021 så påbörjades föreningens radonmätning i brf Pumpan. De hushåll som har dosor i sina lägenheter kommer ha dessa fram till påsk.

/Styrelsen

Pumpan fyller 30! aug, 2018

På kvällen, torsdag 23e Augusti 2018, firar Pumpan 30 år (..sedan husen byggdes).

Alla boende är hjärtligt välkomna ned på gården denna kväll.
Grillen slås på kl 17:30 och sedan planerar vi att hålla på till c:a 20:00.
Välj själv – kom ned till oss en liten stund, eller häng med oss hela kvällen.
Du väljer vad som passar dig bäst!

Med sponsorstöd bjuder vi på korv med bröd, dryck, fika.
Möjlighet att delta i enklare tävling kommer att finnas, men framförallt chansen att få umgås med trevliga grannar!

Kvällen till ära slår vi även upp ett par partytält på gräsmattan.
Ta gärna med filt/egen stol om du vill ha det riktigt bekvämt!

Hjärtligt välkomna!

/Styrelsen

Pumpan i UNT. juni, 2018

Unt skriver fredagen 15/6 om Pumpan. Detta gör man utifrån att vi tidigare var ”kooperativ hyresrätt”, innan vi ombildade oss.

Skälet till att UNT är intresserade beror på att Uppsala kommun den 14/6 fattade beslut om att bygga 100 lägenheter med kooperativ hyresrätt i Rosendal. Detta är således första testen med kooperativ hyresrätt på 30 år i Uppsala, och första testen efter att detta gjordes i vår förening mellan 1988-2002.

Läs artikeln här: Kooperativ har testats förr

Bredbandsbolaget och Telenor. maj, 2018

Föreningen har sedan ett flertal år tillbaka ett gruppavtal med Bredbandsbolaget som rör bredbandstjänster och fast telefoni. Avtalet innebär att det är föreningen som står för dessa månadskostnader, inte de enskilda hushållen som tillhör föreningen. Konceptet innebär samtidigt att den totala kostnaden för dessa tjänster blir kraftigt reducerade jämfört med om hushållen själva skulle betala med egna avtal.

Utifrån att Bredbandsbolaget och Telenor nyligen meddelat att de gått samman så kommer föreningens gruppavtal framöver istället vara tecknat med Telenor som motpart. Innehållet i det gruppavtal föreningen har kring bredbandstjänster kommer inte påverkas på något sett utifrån detta, utan den stora förändringen för föreningen är att Telenor numera är vår avtalsmotpart.

Som hushåll kan du påverkas olika utifrån om du t ex använder e-postadress genom Bredbandsbolaget, eller om du har avtal på tilläggstjänster från Bredbandsbolaget utöver föreningens gruppavtal.

Läs mer på Telenors hemsida, eller ring 020-222 222

Målning av fönsterkarmar hus 101/103, 2018

Föreningen har anlitat företaget Andrés måleri för att genomföra fönstermålning. Dessa kommer att utföra utvändig målning av fönsterkarmar tillhörande samtliga lägenheter i hus 101 och 103. Genomförandet av målningen görs från insidan. Målarna kommer således stå inne i lägenheterna och måla på utsidan av fönstren.

Utifrån föreningens stadgar så ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen att åtgärda målning på utsidan av fönstret, medan det ligger på varje enskild medlem/boende att beställa och betala för målning som görs på insidan av fönstret (in mot lägenheten). För att smidigt kunna få målning utförd på båda sidor av fönstret, och dra nytta av att firman som redan finns på plats, skall man kontakta Andrés måleri ang. detta några veckor innan arbetet börjar.

Mer information om detta kommer att lämnas till alla i hus 101 och 103.

Årsstämma. Söndag 22 april, 2018

Hej!

Vi i Pumpan har årsstämma på söndag 22/4 kl 14:00.
Detta sker inne på Årstagårdens Aula rakt över gatan.
Vi bjuder på bland annat korv med bröd.

Varmt välkomna!

/Styrelsen