Författare: Styrelsen

Bygglov beviljat för inglasning av balkonger!

Hösten 2020 beviljades föreningen bygglov för inglasning av balkonger och uteområden. Bygglovet gäller under fem år, och berör alla uteområden förutom våning 6 i våra tre hus.

Bygglovet gäller endast en karaktär av inglasning, och vi uppmanar boende i föreningen som är intresserade av inglasning att kontakta företaget Balkongrutan som vår bostadsrättsförening samarbetar med. Kontaktperson hos Balkongrutan är Viktor Talvisto, med följande kontaktuppgifter:

mobil: 070-755 16 96

e-post: viktor.talvisto@balkongrutan.se

/Styrelsen

Målning av fönsterkarmar hus 99. aug, 2017

Föreningen har anlitat företaget Andrés måleri för att genomföra fönstermålning. Dessa kommer i augusti 2017 utföra utvändig målning av fönsterkarmar tillhörande samtliga lägenheter i hus 99. Genomförandet av målningen görs från insidan. Målarna kommer således stå inne i lägenheterna och måla på utsidan av fönstren.

Utifrån föreningens stadgar så ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen att åtgärda målning på utsidan av fönstret, medan det ligger på varje enskild medlem/boende att beställa och betala för målning som görs på insidan av fönstret (in mot lägenheten). För att smidigt kunna få målning utförd på båda sidor av fönstret, och dra nytta av att firman som redan finns på plats, skall man kontakta Andrés måleri ang. detta några veckor innan arbetet börjar.

Mer information om detta kommer att lämnas till alla i hus 99.

Sopsorteringen utökas. 30 juni, 2017

Ökad möjlighet till att slänga och sortera flera typer av avfall i vår bostadsrättsförening.

Med start fredag 30 juni genomför föreningen en större förändring och utökning av den sopsortering som vi kan utföra själva.
I vintras försvann den avfallssortering som fanns i Årsta centrum, där man tidigare kunnat slänga glas, metaller och liknande. Det kommer därmed bli en utökning av antalet sopkärl som kommer finnas i våra soprum. Detta innebär att betydligt fler typer av avfall kommer att kunna slängas.

Vi rekommenderar dig som boende att titta på de instruktionsskyltar som finns i anslutning till sopkärlen.

Följande avfall som inte tidigare gått att slänga hos oss kommer hädanefter kunna sorteras här i föreningen:
Färgat glas
Ofärgat glas
Plast
Metaller/konservburkar
Lampor

Målning av sop- och cykelrum v27-30, 2017

Det kommer att utföras målning av de soprum och cykelförråd som finns i direkt anslutning till entréportarna till respektive hus. Under de perioder när målning sker, så kommer dessa utrymmen inte kunna användas.

Följande tidplan gäller:
Soprummet i hus 99 är avstängt för målning i vecka 27 (med start fredag 3/7)
Soprummet i hus 101 är avstängt för målning i vecka 28 (med start måndag 10/7)
Soprummet i hus 103 är avstängt för målning i vecka 29 (med start måndag 17/7)

OBS! Under den tid som målningen utförs i ett hus, hänvisas boende att använda något av de andra två soprummen som finns i föreningen.

Cykelrummen (d v s rummen för cykelförvaring inomhus -alldeles vid entréerna) kommer att målas om under vecka 30 (med start måndag 24/7). Under tiden målning pågår kommer cykelrummen inte kunna användas, utan dessa rum måste vara helt tomma.

OBS! Ansvaret för att flytta ut cykeln ligger på respektive cykelägare. Eventuella kvarvarande cyklar efter söndag 23/7 kommer att flyttas av föreningen till annan förvaring.