Kategori: Styrelsen

Styrelsens poster

Årsstämma. Söndag 22 april, 2018

Hej!

Vi i Pumpan har årsstämma på söndag 22/4 kl 14:00.
Detta sker inne på Årstagårdens Aula rakt över gatan.
Vi bjuder på bland annat korv med bröd.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Målning av fönsterkarmar hus 99. aug, 2017

Föreningen har anlitat företaget Andrés måleri för att genomföra fönstermålning. Dessa kommer i augusti 2017 utföra utvändig målning av fönsterkarmar tillhörande samtliga lägenheter i hus 99. Genomförandet av målningen görs från insidan. Målarna kommer således stå inne i lägenheterna och måla på utsidan av fönstren.

Utifrån föreningens stadgar så ligger ansvaret på bostadsrättsföreningen att åtgärda målning på utsidan av fönstret, medan det ligger på varje enskild medlem/boende att beställa och betala för målning som görs på insidan av fönstret (in mot lägenheten). För att smidigt kunna få målning utförd på båda sidor av fönstret, och dra nytta av att firman som redan finns på plats, skall man kontakta Andrés måleri ang. detta några veckor innan arbetet börjar.

Mer information om detta kommer att lämnas till alla i hus 99.

Sopsorteringen utökas. 30 juni, 2017

Ökad möjlighet till att slänga och sortera flera typer av avfall i vår bostadsrättsförening.

Med start fredag 30 juni genomför föreningen en större förändring och utökning av den sopsortering som vi kan utföra själva.
I vintras försvann den avfallssortering som fanns i Årsta centrum, där man tidigare kunnat slänga glas, metaller och liknande. Det kommer därmed bli en utökning av antalet sopkärl som kommer finnas i våra soprum. Detta innebär att betydligt fler typer av avfall kommer att kunna slängas.

Vi rekommenderar dig som boende att titta på de instruktionsskyltar som finns i anslutning till sopkärlen.

Följande avfall som inte tidigare gått att slänga hos oss kommer hädanefter kunna sorteras här i föreningen:
Färgat glas
Ofärgat glas
Plast
Metaller/konservburkar
Lampor

Målning av sop- och cykelrum v27-30, 2017

Det kommer att utföras målning av de soprum och cykelförråd som finns i direkt anslutning till entréportarna till respektive hus. Under de perioder när målning sker, så kommer dessa utrymmen inte kunna användas.

Följande tidplan gäller:
Soprummet i hus 99 är avstängt för målning i vecka 27 (med start fredag 3/7)
Soprummet i hus 101 är avstängt för målning i vecka 28 (med start måndag 10/7)
Soprummet i hus 103 är avstängt för målning i vecka 29 (med start måndag 17/7)

OBS! Under den tid som målningen utförs i ett hus, hänvisas boende att använda något av de andra två soprummen som finns i föreningen.

Cykelrummen (d v s rummen för cykelförvaring inomhus -alldeles vid entréerna) kommer att målas om under vecka 30 (med start måndag 24/7). Under tiden målning pågår kommer cykelrummen inte kunna användas, utan dessa rum måste vara helt tomma.

OBS! Ansvaret för att flytta ut cykeln ligger på respektive cykelägare. Eventuella kvarvarande cyklar efter söndag 23/7 kommer att flyttas av föreningen till annan förvaring.

Målning av fönsterkarmar, 2017-2018

Styrelsen vill redan nu lyfta fram ett större projekt, i form av utvändig målning av fönsterkarmar, kommer att påbörjas i vår/sommar. Föreningen har ansvar för det utvändiga underhållet av fönsterkarmarna, och nu är det hög tid att måla dessa för att kunna hålla dem i gott skick. Troligen kommer vi inte måla fönster i alla tre husen detta år, utan projektet blir sannolikt tvåårigt, med målning 2017-2018.

Beträffande målning på fönstrens insida, d v s inne i lägenheten, ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för detta. Ambitionen är dock att medlemmarna skall erbjudas en möjlighet att göra en egen beställning av fönsterkarmsmålning inomhus, i anslutning till att det företag som anlitas utför det utvändiga arbetet.

/Styrelsen

Cykelgallring, Söndag 11 juni, 2017

Nu är det dags för cykelgallring igen. Detta görs för att skapa utrymme för de cyklar som faktiskt används – och för att rensa bort herrelösa cyklar. Samma sak gäller för barnvagnsförråden i varje hus. Barnvagsförrådet ska vara fria från saker som är ’ur säsong’, förvara dessa i era egna förråd.
Saknar du en cykel? Hör med styrelsen.

/Styrelsen

Nya styrelsen 2017/18

Nu har den nya styrelsen valts. Den består av:

Brf Pumpans styrelse verksamhetsår 2017/18

Ordinarie ledamöter:

Jonny Eliasson
Barbara Wilk D’Elia
Roland Löfling
Ewa Dagnesjö
Sofie Lind
Ove Henriksson

Suppleanter:

Björn Nordqvist
Erik Margaronis

Årsstämma Söndag 26 mars, 2017

Hej!

Vi i Pumpan har årsstämma på söndag 26/3 kl 14:00.
Detta sker inne på Årstagårdens Aula rakt över gatan.
Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Valberedning och Styrelsen

För dig som är intresserad av att kandidera till styrelsen verksamhetsåret 2017/18, eller har förslag på någon annan boende i föreningen som är lämplig, får gärna ta kontakt med någon i föreningens valberedning.

Valberedningen består av:
Rita Löfling, hus 101 (sammankallande)
Britta Bäcklund, hus 99
Peder Zettergren, hus 103

/Styrelsen