Medlemsinfo

Information till medlemmar/boende i Pumpans bostadsrättsförening kring rutiner i föreningen

1. Föreningens styrelse sammanträder 1-2 gånger/månad och du är välkommen att kontakta någon av dess ledamöter om du har något du vill framföra. Det finns en brevlåda på översta våningsplanet i hus 101 som tillhör styrelsen där du kan lämna skriftliga meddelanden. Styrelsen har även en e-postadress: styrelsen@brfpumpan.se som du kan nyttja. Du finner en namnförteckning på styrelsemedlemmarna nere i foajén. Styrelsen ger dessutom ut ett informationsblad, Pumpan-nytt, några gånger per år.

2. Föreningens vicevärd: Björn Nordqvist, boende i hus 101, är föreningens vicevärd. Du kan nå Björn på telefon: 073- 98 23 961 (vardagar kl 09:00-19:00 om det inte är akut). Kontakt kan även ske via e-post: bjorn.nordqvist@live.se

3. Föreningen på webben: Brf Pumpan finns även på Internet. Gå in på www.brfpumpan.se så finns information som berör vår bostadsrättsförening.

4. Tvättstuga finns både i hus 101 och 103, på bottenplanen. Du bokar tvättstugan på den bokningstavla som sitter utanför dörren till respektive tvättstuga. Det skall vid inflyttningen finnas en kolv i din lägenhet, med vilken du kan boka tvättider.

5. Soprummen har delvis källsortering. Det är därför viktigt att du noga läser igenom den instruktionstext som finns i anslutning till kärlen. Såväl för trivselns skull, som för att föreningen skall slippa betala straffavgifter, måste var och en följa de regler som finns angivna. Material som föreningen inte har kärl för får inte ställas på golvet, utan dessa måste den boende på egen hand transporteras till de sopstationer som finns vid närmaste återvinningsstation. Ungefär 2 gånger/år beställer föreningen hem en container för grovsopor, men däremellan fraktar medlemmarna iväg dessa på egen hand enligt ovan.

6. Cykel- vagnförråd finns i varje hus och är i första hand tänkt för dem som cyklar regelbundet, speciellt vintertid. Vinterförvaring kan du få i skyddsrummet (kontakta vicevärden/styrelsen för mer information). När du ställer barnvagn i vagnförrådet får den inte ställas så den blockerar fri väg fram till hissmaskinskåpet.

7. Förråd ingår till alla lägenheterna förutom de allra minsta lägenheterna, 1 rum och kokvrå. Förrådet finns antingen i källaren i hus 101, eller ute på gården. Varje medlem ansvarar för att ha sitt förråd ordentligt låst. Det är absolut förbjudet att lämna saker, oavsett vad det är, kvar i källarförrådsgångarna eller andra gemensamma utrymmen.

8. Vid avloppsproblem så kan ansvaret, beroende på orsaken till att problemet har uppkommit, ligga på såväl medlem som på föreningen. Kontakta vicevärden eller styrelsen när detta problem är aktuellt.

9. Parkeringsplats ingår inte i lägenhetskontraktet. Det finns interna kölistor som styrelsen hanterar för dessa platser. En kö för p-plats med el-stolpe, och en kö utan stolpe, samt en kö för garageplats. Nyckel till el-stolpe respektive till garage återlämnas till styrelsen vid avtalets avslut.

10. Hushållselen ingår inte i månadsavgiften, utan betalas av varje medlem till respektive elkraftbolag.

11. Fastighetsskötsel sker till största del utifrån vårt avtal med HSB, vilka servar våra fastigheter både inom- och utomhus. De sköter även snöröjningen. Vicevärden/styrelsen är vår kontaktperson med detta företag. Därutöver kan föreningen anordna gemensamma arbetsdagar för oss boende, då framförallt uteuppgifter som inte ligger inom avtalet, utförs.

12. Månadsavgiften (”hyran”) administreras med hjälp av Riksbyggen. Använd de inbetalningskort som distribueras till medlemmarna kvartalsvis. Det är viktigt att OCR-numret alltid anges i samband med inbetalning. Utnyttja gärna möjligheten att betala månadsavgiften via autogiro. Kontakta Riksbyggen om du saknar avi, eller om du har andra frågor kring betalningen.

13. Överlåtelseavgift respektive pantavgift tas ut av föreningen baserat utifrån föreningen stadgar. Överlåtelseavgiften tas ut i samband med nyinträde, och betalas av köparen till bostadsrätten, och är på en nivå motsvarande 2.5 % av basbeloppet. Pantavgift är på 1 % av basbeloppet.

14. Rutiner beträffande lägenhetsnycklar: Till varje lägenhetsdörr i föreningens fastigheter finns ett huvudlås och ett servicelås. Totalt skall varje lägenhetsinnehavare ha tillgång till fem nycklar till huvudlåset samt fyra servicelåsnycklar. Föreningen å sin sida disponerar en servicelåsnyckel (till det nedre låset på dörren) till varje lägenhet. Vid vissa situationer, t ex ventilationsbesiktningar, kan du som boende bli uppmanad att enbart låsa med servicelås – detta för att t ex hantverkare skall kunna utföra arbeten i lägenheten.

15. Vid kopiering av ytterligare nycklar till lägenhet: För att vid behov kunna kopiera upp nya nycklar till din lägenhet krävs att du som lägenhetsinnehavare kontaktar styrelsen om detta eftersom det unika kort som tillhör lägenheten finns i föreningens ägo.

16. Gruppavtal: Föreningen har gruppavtal med Tele2 (f d ComHem) när det gäller tv-tjänster (8 favoriter), respektive med Telenor när det gäller bredband och telefoni. Kontakta respektive support och beskriv att du är nyinflyttad i brf Pumpan, och vill anslutas av gruppavtalet. Här når ni Tele2, och Telenor.

17. Respekt för grannar, liksom för allas trevnad och trivsel, gör att tystnad skall råda efter klockan 22 på kvällarna.

B r f Pumpans styrelse