P-platser och Garage

Garageplats: Till garageplatser är det separat kö. Hyran är 365 kr/mån.
P-plats 1: Parkeringsplats med eluttag. Går att hyra för 200 kr/mån.
P-plats 2: Parkeringsplats. Går att hyra för 150 kr/mån.

Brf. Pumpan Regler och tips för den som hyr garage.

  • Bilar som läcker olja, kylvätska, bensin eller dylikt får inte stå i garaget.
  • Biltvätt är inte tillåtet i garaget
  • Håll rent, släng sopor i därför anvisad plats.
  • Se till att ingen obehörig vistas i garaget
  • När du lämnar garaget ska du stänga dörren och se till att den går i lås
  • Utöver det som finns i bilen får du inte förvara mer än 5 liter brandfarlig vätska i en behållare som är klassad för det. Behållaren får inte vara äldre än 10 år om den är av plast. Inom gränsen för 5 liter ingår även koncentrerad spolarvätska
  • Du får inte förvara någon brandfarlig gas i garaget.
  • Det är inte tillåtet att svetsa i garagen.
  • Garagebyggnaden i sig omfattas av föreningens försäkring. Det fordon du förvarar i garaget har normalt skydd genom den specifika försäkring som du har för fordonet ifråga. Tänk på att om t.ex. bilen är avställd så ska du ha en s.k. garageförsäkring i stället.
  • Det är billigare försäkring att ha bilen i garage. Kontakta därför ditt försäkringsbolag och uppge ”klassad som privatgarage” (port med lås och mellanvägg)