Sopsortering

Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Vi minskar energiförbrukningen och sparar samtidigt på våra naturresurser. Dessutom bidrar återvinningen till att vårt farliga avfall tas omhand på ett säkert sätt.

I broschyrerna Välkommen med ditt avfall och Ditt avfall är inget skräp hittar du mer information om de olika avfallstyperna, hur du ska sortera dem och vad som händer med avfallet sedan.

Sortera lätt med sorteringsguiden

Behöver du tips och hjälp om hur du ska sortera ditt avfall? Använd vår smidiga sorteringsguide!

Sorteringsguide SÖK