Styrelsen


Brf Pumpans styrelse verksamhetsår 2021/2022

Ordinarie ledamöter:

Jonny Eliasson, ordförande                                              tel: 076-110 42 93

Ove Henriksson, vice ordförande

Roland Löfling, kassör

Ewa Dagnesjö, ledamot

Lena Westerlund, ledamot

Björn Nordqvist, ledamot och vicevärd                      tel: 0739-823 961