Valberedningen

Pumpans valberedning verksamhetsår 2020/21
Rita Löfling, hus 101 (sammankallande)
Kristina Fransson, hus 99
Peder Zettergren, hus 103