Valberedningen

Pumpans valberedning verksamhetsår 2018/19
Rita Löfling, hus 101 (sammankallande)
Britta Bäcklund, hus 99
Peder Zettergren, hus 103