Valberedningen

Pumpans valberedning verksamhetsår 2021/2022
Rita Löfling, hus 101 (sammankallande)
Kristina Fransson, hus 99
Peder Zettergren, hus 103